Ondersteuning bij leerlingen met speciale ondersteuningsbehoefte

 

 

 
Oplossingsgerichte, praktische en preventieve coaching / begeleiding
 
Gespecialiseerd in o.a. ADHD,ASS, ODD, hechtingsproblematiek
 

 

Eerste hulp in je klas.

Heb je een concrete vraag? Stel je vraag hier gratis

Naam:
Stel je vraag:

Naam
Stel je vraag

KEI…

Ik ben Karlijn Bannink, moeder van 2 dochters, leerkracht en ambulant begeleider in het basisonderwijs. Ik heb ruime ervaring binnen het SO4 onderwijs en een observatieklas waar kinderen vanuit regulier onderwijs komen.

Ik ben Karlijn Bannink, moeder van 2 dochters, leerkracht en ambulant begeleider in het basisonderwijs. Ik heb ruime ervaring binnen het SO4 onderwijs en een observatieklas waar kinderen vanuit regulier onderwijs komen en ik samenwerk met een team om dingen waar zij tegenaan lopen in kaart te brengen. Hierbij komt mijn opleiding Ambulante begeleiding en Remedial teaching goed van pas. Daarnaast heb ik interesse in gedrag van kinderen. Ik heb mijn kennis daarvoor verdiept middels het behalen van certificaten bij de opleiding Psychologie. Met KEI steek ik graag de handen uit de mouwen om samen aan de slag te gaan met praktische adviezen waar je direct wat mee kunt.

Ik ben Esther Verheul, moeder van 2 dochters, leerkracht,

coach en intervisie begeleider voor teams. Ik heb 20 jaar gewerkt als leerkracht binnen het cluster 4 onderwijs. Elke dag de kinderen verder helpen met wat ze pedagogisch en didactisch nodig hadden was voor mij een mooie puzzel. Vooral het pedagogische stuk heeft altijd mijn interesse gehad. Er achter komen waarom het kind bepaald gedrag laat zien, daarop inzetten was wat ik fijn vond.

Ik ben Esther Verheul, moeder van 2 dochters, leerkracht, coach en intervisie begeleider voor teams. Ik heb 20 jaar gewerkt als leerkracht binnen het cluster 4 onderwijs. Dit heb ik met veel plezier gedaan. Elke dag de kinderen verder helpen met wat ze pedagogisch en didactisch nodig hadden was voor mij een mooie puzzel. Vooral het pedagogische stuk heeft altijd mijn interesse gehad. Er achter komen waarom het kind bepaald gedrag laat zien, daarop inzetten en op die manier het kind verder helpen was wat ik fijn vond.

In 2006 heb ik de Post HBO coach opleiding succesvol afgerond. De mogelijkheid bood zich aan om mijn praktijk voort te zetten binnen het onderwijs. Ik kom op verschillende scholen en zie dat teams hard werken om alles uit de leerlingen te halen. Ik heb de cursus intervisie gevolgd om binnen het team mogelijkheden creëren om stil te staan bij wat er speelt, om van elkaar te leren en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten.

In 2006 heb ik de Post HBO coach opleiding succesvol afgerond. Ik ben gestart met mijn eigen praktijk voor kindercoaching. Toch kon ik het onderwijs niet loslaten. De mogelijkheid bood zich aan om mijn praktijk voort te zetten binnen het onderwijs. Dit als ambulante begeleider en coach voor leerkrachten. Ik kom op verschillende scholen en zie dat teams hard werken om alles uit de leerlingen te halen. Ik heb de cursus intervisie gevolgd om binnen het team mogelijkheden creëren om stil te staan bij wat er speelt. Maar ook zeker om van elkaar te leren. Een team heeft vaak samen veel kwaliteiten het is mooi om daar gebruik van te maken.

Met KEI wil ik  leerkrachten, scholen en klassen ondersteunen om het werken binnen het onderwijs minder zwaar te maken. KEI in onderwijs biedt praktische handvatten die meteen inzetbaar zijn.

 

Je hoeft het niet alleen te doen.

Met KEI wil ik  leerkrachten, scholen en klassen ondersteunen om het werken binnen het onderwijs minder zwaar te maken. KEI in onderwijs biedt praktische handvatten die meteen inzetbaar zijn.

 

 Je hoeft het niet alleen te doen.

Ik ben Inge Leenders, moeder van 2 zoons en ambulant begeleider in het basisonderwijs. Met grote passie heb ik jarenlang in het speciaal onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen gewerkt.

Ik ben Inge Leenders, moeder van 2 zoons en ambulant begeleider in het basisonderwijs. Met grote passie heb ik jarenlang in het speciaal onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen gewerkt. De diversiteit en verscheidenheid van de leerlingen gaven mij iedere dag frisse moed. De dagelijkse puzzel om weer aan ieders  behoeften te voldoen vind ik heerlijk. Naast het pedagogische klimaat vond ik extra uitdaging in het didactische klimaat. In 2012  heb ik de Master (RT) afgerond. Praktische hulp, die meteen inzetbaar is vind ik belangrijk. Met KEI hoop ik leerkrachten, teams en groepen te kunnen helpen met het rond krijgen van de dagelijkse puzzel.