Ondersteuning bij leerlingen met speciale ondersteuningsbehoefte

 
Oplossingsgerichte, praktische en preventieve coaching / begeleiding
 
Gespecialiseerd in o.a. ADHD,ASS, ODD, hechtingsproblematiek
 

 

Eerste hulp in je klas.

Heb je een concrete vraag? Stel je vraag hier gratis

Naam:
Stel je vraag:

Naam
Stel je vraag

KEI…

Ik ben Esther Verheul, moeder van 2 dochters, leerkracht,

coach en intervisie begeleider voor teams. Ik heb 20 jaar gewerkt als leerkracht binnen het cluster 4 onderwijs. Elke dag de kinderen verder helpen met wat ze pedagogisch en didactisch nodig hadden was voor mij een mooie puzzel. Vooral het pedagogische stuk heeft altijd mijn interesse gehad. Er achter komen waarom het kind bepaald gedrag laat zien, daarop inzetten was wat ik fijn vond.

Ik ben Esther Verheul, moeder van 2 dochters, leerkracht, coach en intervisie begeleider voor teams. Ik heb 20 jaar gewerkt als leerkracht binnen het cluster 4 onderwijs. Dit heb ik met veel plezier gedaan. Elke dag de kinderen verder helpen met wat ze pedagogisch en didactisch nodig hadden was voor mij een mooie puzzel. Vooral het pedagogische stuk heeft altijd mijn interesse gehad. Er achter komen waarom het kind bepaald gedrag laat zien, daarop inzetten en op die manier het kind verder helpen was wat ik fijn vond.

In 2006 heb ik de Post HBO coach opleiding succesvol afgerond. De mogelijkheid bood zich aan om mijn praktijk voort te zetten binnen het onderwijs. Ik kom op verschillende scholen en zie dat teams hard werken om alles uit de leerlingen te halen. Ik heb de cursus intervisie gevolgd om binnen het team mogelijkheden creëren om stil te staan bij wat er speelt, om van elkaar te leren en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten.

In 2006 heb ik de Post HBO coach opleiding succesvol afgerond. Ik ben gestart met mijn eigen praktijk voor kindercoaching. Toch kon ik het onderwijs niet loslaten. De mogelijkheid bood zich aan om mijn praktijk voort te zetten binnen het onderwijs. Dit als ambulante begeleider en coach voor leerkrachten. Ik kom op verschillende scholen en zie dat teams hard werken om alles uit de leerlingen te halen. Ik heb de cursus intervisie gevolgd om binnen het team mogelijkheden creëren om stil te staan bij wat er speelt. Maar ook zeker om van elkaar te leren. Een team heeft vaak samen veel kwaliteiten het is mooi om daar gebruik van te maken.

Met KEI wil ik  leerkrachten, scholen en klassen ondersteunen om het werken binnen het onderwijs minder zwaar te maken. KEI in onderwijs biedt praktische handvatten die meteen inzetbaar zijn.

 

Je hoeft het niet alleen te doen.

Met KEI wil ik  leerkrachten, scholen en klassen ondersteunen om het werken binnen het onderwijs minder zwaar te maken. KEI in onderwijs biedt praktische handvatten die meteen inzetbaar zijn.

 

 Je hoeft het niet alleen te doen.